Prilozi u nemačkom jeziku

Podelite sa prijateljima

Prilozi u nemačkom jeziku. Prilozi za mesto u nemačkom. Prilozi za vreme u nemačkom jeziku. Prilozi za način i uzrok u nemačkom. Spisak najcescih nemackih priloga sa izgovorom i prevodom.

Na dnu stranice nalazi se dugme za download – herunterladen – preuzimanje PDF vezanog za video, pogodan za štampanje i dodatno učenje nemačkih reči.

Neki od priloga za mesto:

nirgends nigde
oben gore
rechts desno
rückwärts nazad
runter dolje
überall svuda
unten dole
von dort odande………

Neki od priloga za vreme:

gestern juče
gleich odmah
heute danas
immer uvek
inzwischen u medjuvremenu………

Neki od priloga za način u njemačkom:

fast skoro, zamalo
ferner nadalje, ubuduće
ganz potpuno, sasvim
genauso isto tako, jednako
genug dosta, dovoljno
gern rado, drage volje
hingegen naprotiv………

Prilozi za uzrok u njemačkom:

schließlich konačno, na kraju krajeva
sicher sigurno
trotzdem uprkos
wahrscheinlich verovatno
warum zašto
wohl dobro, verovatno
zwar doduše…………Leave a Reply