Das Haus – vežba ukrštenica (križaljka) 1

Podelite sa prijateljima

Pokušajte da zapamtite sve delove kuće sa slike:

das Haus 01

Popunite tražene pojmove (nazive delova kuće) u ukrštenici:

Svakim novim učitavanjem stranice, dobijate drugačiji raspored polja, idealno za vežbanje.

Umesto slova ü ukucajte u, malo ili veliko.


1. das
2. der
3. die
4. der
5. der
6. die
7. die
8. das