Prilozi u nemackom jeziku

Podelite sa prijateljima

Nepromenjive reči zvane prilozi daju podatke o mestu, vremenu, uzroku i načinu neke radnje. Oni se odnose na glagol i uz njihovu pomoć se opisuje kada, kako, gde ili zašto se nešto događa. Prilozima se bliže opisuje neka radnja. Prilozi u nemačkom jeziku najčešće stoje uz glagole i bliže ih objašnjavaju. Postoje različite vrste priloga: prilozi za mesto, prilozi za vreme, prilozi za uzrok i prilozi za način.

Prilozi za mesto

Prilozi mesta u nemačkom jeziku odgovaraju na pitanja: wo (gde), wohin (kuda) i woher (odakle).

Najčešći prilozi za mesto u nemačkom jeziku su: hier, da, daran, darauf, dort, unten, hinten, links, rechts, abwärts, aufwärts ….

Prilozi za vreme

Vremenski prilozi u nemačkom jeziku wann (kada), wie lange (koliko dugo), seit wann (od kada), wie oft (koliko često).

Najčešći prilozi za vreme u nemačkom jeziku su: bald, danch, dann, gestern, heute, morgen, immer, manchmal, einmal ….

Prilozi za uzrok

Prilozi uzroka u nemačkom jeziku odgovaraju na pitanja: warum (zašto), weshalb, wozu (čemu), womit (čim), woraus (iz čega).

Najčešći prilozi za uzrok u nemačkom jeziku su: darum, daher, dazu, doch, wirklich, vielleicht ….

Prilozi za način

Prilozi načina u nemačkom jeziku odgovaraju na pitanja: wie (kako), auf welche weise, (na koji način).

Najčešći prilozi za način u nemačkom jeziku su: gern, ebenso, anders, umsonst, so …

Video za učenje – Prilozi u nemačkom jeziku:

Prilozi u nemačkom jeziku