Prilozi za mesto u nemačkom jeziku

Podelite sa prijateljima

Prilozi mesta u nemačkom jeziku odgovaraju na pitanja: wo (gde), wohin (kuda) i woher (odakle). Kao i svi prilozi odnose se na glagol i uz njihovu pomoć se opisuje gde se nešto događa. Prilozima se bliže opisuje neka radnja. Prilozi koji odgovaraju na pitanje “gde” govore nam mesto dešavanja neke radnje, prilozi koji odgovaraju na pitanje “kuda” pokazuju nam pravac kretanja, prilozi “odakle” pokazuju odakle neko ili nešto dolazi.

Najčešći prilozi za mesto u nemačkom jeziku su: hier, da, daran, darauf, dort, unten, hinten, links, rechts, abwärts, aufwärts ….

Prilozi hin i her pokazuju pravac odnosno smer i to: hin (onamo) označava pravac od govornika a her (ovamo) označava pravac prema onome ko govori.

Komm bitte her. Molim te, dodji ovamo.

Wann gehen Sie hin? Kada ćete poći onamo?

Primeri za priloge za mesto u nemačkom:

Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen. Stigao sam sleva, ali ti me nisi vidio.

Kommen Sie bitte herein. Izvolite ući.

Bitte, komm heraus. Moli te, izadji.

Video za učenje – Prilozi za mesto u nemačkom jeziku:

Prilozi za mesto u nemačkom jeziku – za učenje