Pridevi u nemackom 2 deo

Podelite sa prijateljima


Nemački pridevi. Pridjevi na njemackom. 200 najvaznijih nemackih prideva. Naučite 200 najvažnijih prideva u nemačkom jeziku. Lista nemackih prideva – drugi deo.

Na dnu stranice nalazi se dugme za download – herunterladen – preuzimanje PDF vezanog za video, pogodan za štampanje i dodatno učenje nemačkih reči.

Neki od nemačkih prideva iz našeg videa:  

laut glasan  leise tih
 lebendig živ  tot mrtav
 lecker ukusan  nicht lecker neukusan
 locker ležeran  elegant elegantan
 lustig zabavan  ernst ozbiljan
 männlich muški  weiblich ženski
 möglich moguć  unmöglich nemoguć
 motiviert motivisan  demotiviert demotivisan
 müde umoran  ausgeruht odmoran
 mutig hrabar  ängstlich plašljiv
 nackt go  bekleidet odeven
 natürlich prirodan  unnatürlich neprirodan
 nett ljubazan  nicht nett neljubazan
 normal normalan  nicht normal nenormalan
 offen otvoren  geschlossen zatvoren

Za PDF sa svim rečima iz videa kliknite na link ispod (otvara u prozoru) ili na dugme download – prenosi fajl na vaš računar:

Leave a Reply